Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghệp thép
sản xuất thép
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trao đổi với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Hiệp hội thép Việt Nam để hướng dẫn doanh nghiệp thống nhất về cách xác định với thép bán thành phẩm để áp mã tính thuế xuất nhập khẩu (XNK).