Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan chỉ trong 30 ngày
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Kinh doanh
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, hơn 20 điều kiện kinh doanh dự kiến sẽ được bãi bỏ, trong đó có kinh doanh mua bán nợ, kinh doanh dịch vụ xoa bóp…
DN bình dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 228/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN) và các bên liên quan năm 2019, bằng những giải pháp, hành động cụ thể, tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hỗ trợ DN trong hoạt động xuất nhập khẩu...
DN
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Một trong nhiều nội dung sửa đổi là khái niệm về doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
quyết toán thuế
(TBTCO) - Nhằm giúp doanh nghiệp (DN) biết được những thủ tục cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế (QTT), đồng thời đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi QTT, các cơ quan thuế đã có hướng dẫn, lưu ý một số quy định khi QTT thu nhập doanh nghiệp năm 2018.
ong hue
(TBTCO) - Chính sách thu hút FDI “thế hệ mới” được hiểu là kêu gọi và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ cao, tập trung nghiên cứu và phát triển, năng lực quản trị hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao cho kinh tế Việt Nam và liên kết, hợp tác với doanh nghiệp trong nước.
ong hue
(TBTCO) - Việt Nam muốn thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhỏ và vừa (SME) có công nghệ cao, năng lực quản trị tốt tới đầu tư, hợp tác sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp trong nước.
thu tuong
(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó có nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng;...
đà nẵng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN).