Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nghiệp bảo hiểm
chay no
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết lập, duy trì hoạt động 24 giờ/7 ngày đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin tai nạn, giải đáp các vấn đề liên quan tới bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
giay chung nhan
(TBTCO) - Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với nhiều điểm mới vừa được Chính phủ ban hành sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.
bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Thông tư này có nhiều điểm mới và sẽ có hiệu lực ngày 1/3/2021.
bh
(TBTCO) - Theo Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới vừa được Chính phủ ban hành, có 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại.
bhnn
(TBTCO) - Trong thời gian tới các doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, bám sát địa bàn thôn xã, tiếp cận bà con nông dân trong tuyên truyền phổ biến chính sách để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm nông nghiệp.
cn
(TBTCO) - Theo thống kê năm 2020, trên toàn quốc có 113.192 cơ sở thuộc diện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, trong đó số cơ sở đã mua là 67.855, chiếm 59,95%, số cơ sở chưa mua bảo hiểm chiếm tỷ lệ cao với 45.337, chiếm 40,05%.
xe may
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103/2008/NĐ-CP sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ bồi thường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm.
xe cơ giới
(TBTCO) - Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả và những mặt tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách giai đoạn vừa qua, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP được kỳ vọng mang lại hiểu quả khi triển khai.
thị trường bảo hiểm 2020
(TBTCO) - Dù chịu tác động không nhỏ từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khá ấn tượng trong năm 2020. Hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số, góp phần vào thành công chung của ngành Tài chính.