Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp bị thiệt hại
doanh nghiệp thiệt hại
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn thuế GTGT đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp bị thiệt hại liên quan xung quanh sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vừa qua.
doanh nghiệp bị thiệt hại
(TBTCO) - Số doanh nghiệp bị thiệt hại này là của 4 địa phương, gồm Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh và TP. Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.
Hỗ trợ hơn 2.863 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại
(TBTCO) - Trong đó, gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại 213,8 tỷ đồng; giải quyết hoàn thuế cho 228 DN với số tiền là 2.529 tỷ đồng; miễn, giảm tiền thuê hạ tầng năm 2014 cho 377 DN với số tiền 120,6 tỷ đồng.
Hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 6003/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.
34 DN bị thiệt hại đã được hỗ trợ khôi phục chứng từ hải quan
(TBTCO) - Cơ quan Hải quan cho biết đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, khôi phục chứng từ cho 34 DN bị thiệt hại. Đồng thời, thực hiện thông quan hàng hoá cho hàng chục Tờ khai nhập khẩu của DN bị thiệt hại còn có nợ thuế, với số nợ thuế hải quan là hơn 100 tỷ đồng.
Bộ Tài chính hướng dẫn bồi thường bảo hiểm doanh nghiệp bị thiệt hại
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành công văn số 7316/BTC-QLBH về hướng dẫn giải quyết bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại.