Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp bồi thường
giông lốc
(TBTCO) - Các xe ô tô đã bị hư hỏng chủ yếu do cành cây hoặc các vật dụng khác như thanh sắt, mái tôn rơi vào trong giông lốc khủng khiếp diễn ra tại Hà Nội ngày 13/6.