Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
công chức thuế
(TBTCO) - Từ kết quả phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành nghĩa vụ thuế và mức độ rủi ro về thuế của doanh nghiệp (DN), Cục Thuế Nghệ An vừa công khai danh sách 39 DN trên địa bàn tỉnh có mức độ rủi ro cao về thuế phải chuyển sang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, trọng điểm sẽ là các doanh nghiệp (DN) có rủi ro cao về thuế hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, các DN liên tục lỗ…
Quản chặt doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa yêu cầu cục thuế các địa phương thực hiện bổ sung một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý đối với các DN có rủi ro cao về thuế.