Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu
dsc
(TBTCO) - Tổng doanh thu năm 2018 của 50 + 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu Việt Nam 2019 đạt 693.657 tỷ đồng, tương đương 30,6 tỷ USD, chiếm 31% doanh thu toàn ngành CNTT Việt Nam năm 2018.
congbo
(TBTCO) - Chiều ngày 12/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA) đã chính thức công bố danh sách 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015 (Vietnam’s Leading IT Companies).
cn
(TBTCO) - Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã công bố phát động Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015 (Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2015). Đây là năm thứ hai VINASA tổ chức chương trình này.
ict
(TBTCO) - Ngày 27/10, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) đã công bố kết quả triển khai Chương trình 30 doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.