Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp du lịch lữ hành
x
(TBTCO) - Dịch Covid-19 khiến lượng khách du lịch bị sụt giảm nghiêm trọng, thị trường khách về Trung Quốc 0, khiến doanh nghiệp du lịch lữ hành “khốn đốn” duy trì hoạt động. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp có thời gian kiện toàn bộ máy, chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho hậu Covid-19.