Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp Đức tại việt Nam
AHK
(TBTCO) - Ngày 7/4, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK) đã công bố Khảo sát đánh giá niềm tin doanh nghiệp (DN) Đức toàn cầu 2020 (AHK WBO 2020). Theo đó, 72% DN Đức tại Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch đầu tư của họ tại đây và 27% trong số họ sẽ tuyển dụng thêm nhân sự.
ahk
(TBTCO) - Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK) vừa tiến hành cuộc khảo sát các nhà đầu tư từ nhiều lĩnh vực khác nhau về tác động của dịch virus Corona tới cộng đồng doanh nghiệp (DN) Đức tại Việt Nam. Khảo sát cho thấy, phần lớn các DN Đức đang chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch.