Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu
Hai quan binh duong
(TBTCO) - Tính đến 29/6/2018, Cục Hải quan Bình Dương thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 6.662 tỷ đồng, tăng gần 8% (so với 6 tháng đầu năm 2017).
phế thải
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến về một số vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp FDI để có căn cứ hướng dẫn hải quan địa phương, doanh nghiệp.
kim ngạch xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Đây là kết quả khả quan về tình hình xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước trong 9 tháng của năm 2014, tăng 13% (tăng gần 24,99 tỷ USD) so với cùng kỳ. Trong tháng 9, kim ngạch XNK cũng tăng tiến, đạt hơn 25,85 tỷ USD, tăng 380 triệu USD so với tháng 8…