Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp fintech
Ảnh mới
(TBTCO) - Công nghệ tài chính giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới nhanh hơn và mạnh hơn nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội tương đương cho các đối thủ. Do đó doanh nghiệp phải đổi mới sản phẩm và kỹ năng phục vụ liên tục để có thể cạnh tranh được.