Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp gas
(TBTCO) - Do giá CP trên thế giới tăng như trên, từ ngày 1/6/2013, các doanh nghiệp kinh doanh gas đã điều chỉnh tăng giá bán LPG trong nước. Mức tăng khoảng từ 728 - 1.584 đồng/bình 12kg tùy từng doanh nghiệp.