Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nghiệp mây tre đan
(TBTCO) - Trong khi phần lớn DN sản xuất mây, tre đan đang ở vào thế lao đao thì vẫn có những DN giữ được mức tăng trưởng khá nhờ vào quyết tâm đổi mới sản xuất để xuất khẩu các sản phẩm bền vững.