Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
hội thảo bảo hiểm
(TBTCO) - Bộ Tài chính khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ và DN môi giới bảo hiểm áp dụng Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn do Bộ Tài chính mới ban hành, nhằm giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam phát huy tiềm lực, duy trì cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
trang 14
(TBTCVN) - Kết thúc năm 2016 tổng phí bảo hiểm (BH) thu xếp qua môi giới BH ước đạt 7.208 tỷ đồng, trong đó khối các doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài chiếm 95,3% thị phần, các DN trong nước chỉ chiếm 4,7%.
môi giới bảo hiểm
(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, năm 2016 tổng phí bảo hiểm (BH) thu xếp qua môi giới ước đạt 7.170 tỷ đồng. Trong đó phí BH do khối các DN môi giới có vốn đầu tư nước ngoài thu xếp chiếm 95,1% thị phần, khối các doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 4,9%.
thiij trường môi giới bảo hiểm 2015
(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, kết thúc năm 2015, tổng doanh thu của các DN môi giới bảo hiểm tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thời gian tới, Cục dự kiến sẽ đề xuất quy định cụ thể hơn về doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm, tạo điều kiện để DN môi giới bảo hiểm phát triển mạnh mẽ.
môi giới bảo hiểm
(TBTCO) - Sáng ngày 17/6 tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính (QLBH) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm”.