Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp ngành nông nghiệp
DNNN
(TBTCO) - CPH là cơ hội tái sinh cho DN nhưng đầy thách thức. Nguyên tắc CPH phải tuân thủ đúng quy trình, minh bạch để đảm bảo quyền lợi Nhà nước, chống thất thoát, tiêu cực; do đó, phải xác định quyết tâm, trách nhiệm người đứng đầu. Song song với tái cơ cấu cũng phải thúc đẩy sản xuất.
vinafood 1
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) trong giai đoạn 2011 - 2015.