Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhà nước
dịch vụ công
(TBTCO) - Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư từ Nhà nước còn hạn chế, việc xã hội hóa các dịch vụ công là một mục tiêu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nhà nước cần trao quyền cho tư nhân nhiều hơn và thay đổi tư duy “ôm” việc của doanh nghiệp (DN).
VTM
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, mới có thêm 2 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá (CPH), với tổng giá trị DN là 295 tỷ đồng. Tiến độ này là chậm, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan.
Cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Theo kế hoạch trong qúy II này, sẽ có quyết định điều chỉnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), song kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn của giai đoạn này vẫn đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Vướng xử lý đất đai kéo chậm cổ phần hóa
(TBTCO) - Tại buổi họp báo về kết quả cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018 và giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân chậm nhất trong cổ phần hóa là xử lý đất đai và đây vẫn là vấn đề trọng tâm phải thực hiện trong năm 2019.
dnnn
(TBTCO) - Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2018/TT-BTC bổ sung các nội dung về trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu, hội đồng thành viên, chủ tịch các DNNN...
Thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa lên sàn chứng khoán
(TBTCO) - Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, song trên thực tế, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa vẫn chậm trễ trong việc lên sàn chứng khoán.
n hành hệ thống máy phát điện tại một đơn vị đã cổ phần hóa.
(TBTCVN) - Cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở các nước châu Á đã đạt được nhiều kết quả, nhưng điều quan trọng đối với các chính phủ là phải đưa ra các chính sách cải cách DNNN phù hợp, nhằm thúc đẩy hiệu quả của dòng vốn đầu tư công, cũng như tối đa hóa phúc lợi xã hội.
pgs.ts nguyễn trong cơ
(TBTCO) - Việc quản trị tốt các DNNN là rất cần thiết để đảm bảo đóng góp tích cực của họ vào năng suất kinh tế và khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, cải cách là thách thức do các DNNN ở châu Á thường không hiệu quả và được trợ cấp rất nhiều.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.