Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhà nước
Sau nhiều năm triển khai nhưng việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được như kỳ vọng.
(TBTCVN) - Theo các chuyên gia kinh tế, định giá hiện vẫn là “nút thắt” khiến cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa được như kỳ vọng. Gỡ nút thắt này, cần tuân theo cơ chế thị trường và chấp nhận theo những quy định của nó.
bán đấu giá HNX
(TBTCO) - Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong 7 tháng đầu năm 2021 qua HNX đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 72,3%. Số tiền thu được đạt 119 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt gần 34,4 tỷ đồng.
dnnn
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 1321/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.
DNNN
(TBTCO) - Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại DNNN là khung pháp lý quan trọng để các cơ quan đại diện chủ sở hữu có căn cứ đề xuất hình thức sắp xếp và cũng là một công cụ để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
cn
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 7/7 cho biết, ADB đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu USD để giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công – tư, phát triển khu vực tư nhân và cải cách doanh nghiệp nhà nước.
TT
(TBTCO) - Trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp (DN) lớn trong năm 2021 như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank, Công ty mẹ Tập đoàn VNPT, MobiFone.
Nguồn: Cục Thuế Lâm Đồng. Infographic: HỒNG ANH
(TBTCVN) - 6 tháng đầu năm 2021, nhờ tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng từng bước ổn định và phục hồi trở lại.
Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
(TBTCVN) - Một trong những điểm mới của Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là sẽ thí điểm cho phép các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang mô hình công ty cổ phần, sau đó mới thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) để thực hiện đăng ký giao dịch
DNNN
(TBTCO) - Theo Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025" đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn tiếp theo của quá trình cơ cấu lại các DNNN có 4 mục tiêu chính và 6 nhóm nhiệm vụ.