Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nghiệp nhà nước
Cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong lĩnh vực xây dựng.
(TBTCVN) - Theo báo cáo của Cục Thuế Đắk Lắk, thu ngân sách đến 28/5/2020 của cơ quan này ước đạt 2.035 tỷ đồng, đạt gần 40% dự toán pháp lệnh, 38,4% dự toán hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, bằng 91,8% so với cùng kỳ năm 2019.
cổ phần hóa
(TBTCO) - Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết về chất vấn, liên quan đến công tác cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển.
May 10
(TBTCO) - Trong tháng 4 Hà Nội sẽ giám sát tài chính năm 2019 và tháng 7 sẽ giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đối với các DNNN thuộc UBND thành phố. Để làm tốt công tác giám sát, thành phố yêu cầu việc giám sát phải đúng quy định, không làm cản trở đến hoạt động của DN.
UB
(TBTCO) - Dự kiến cả năm 2020, nếu dịch bệnh kéo dài, giá dầu không phục hồi, doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty sẽ giảm khoảng 279.767 tỷ đồng so với kế hoạch, 8/19 tập đoàn, tổng công ty bị thua lỗ khoảng 26.324 tỷ đồng.
cục thuế bắc ninh
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, dự kiến số nộp ngân sách nhà nước (NSNN) từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước sẽ giảm 215 tỷ đồng so với dự toán được giao.
UB
(TBTCO) - Theo Thủ tướng, không thể thiếu những "quả đấm thép" của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần phải làm tốt hơn từ doanh thu, hiệu quả kinh doanh, quản trị DN chứ không thể cứ nêu khó khăn rồi bàn lùi.
phát triển bền vững
(TBTCO) -Tại diễn đàn doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng do Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức ngày 11/12, các chuyên gia cho rằng, để DN phát triển bền vững, cơ quan quản lý nhà nước cần kịp thời hoàn thiện chính sách thông qua đối thoại, tham vấn thực chất với DN.
quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, thu ngân sách do đơn vị quản lý trong 11 tháng năm 2019 ước đạt 4.074 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2018.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.