Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhà nước
dnnn
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Tổng cục Thống kê báo cáo cụ thể chỉ số phát triển doanh nghiệp năm 2016 đối với từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Các DNNN đã cổ phần hóa nhưng đến ngày 31/12/2016 chưa đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán phải hoàn tất việc này và báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2017.
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 58/2016/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.
dnnn
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2018.
cổ phần hóa
(TBTCVN) - Trong giai đoạn 2016 - 2020, quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) tiếp tục được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đối tượng được mở rộng, đòi hỏi phải có các cơ chế, chính sách hướng dẫn phù hợp.
Co phan hoa gan voi niem yet
(TBTCO) - Tổng hợp kết quả hoạt động của 350 DNNN sau cổ phần hóa năm 2015 so với năm trước khi cổ phần hóa cho thấy, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp này tăng 49%, nộp NSNN tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, tổng tài sản tăng 39%, doanh thu tăng 29%.
wb
(TBTCO) - Chiều 13/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã có buổi hội đàm bàn tròn với ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và các chuyên gia kinh tế cao cấp khu vực châu Á của WB về cải cách doanh nghiệp Nhà nước (DNNN).
SCIC
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
TCC
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016-2020.