Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp, đổi mới
(TBTCVN) - Với việc hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được ban hành đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, đã thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây.
Uy ban
(TBTCO) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, năm 2020, các chỉ tiêu tài chính của hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đều giảm so với năm 2019, trong đó, lợi nhuận trước thuế của 19 doanh nghiệp ước đạt 21.068,51 tỷ đồng, bằng 32,91% so với năm 2019.
Cuc TCDN
(TBTCO) - Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 nghị định, 2 nghị quyết, 1 quyết định.
MF
(TBTCO) - Mobifone, EVN, Viettel được đề xuất lựa chọn để phát triển trở thành “đầu tàu” trong ba lĩnh vực viễn thông, năng lượng, công nghiệp quốc phòng.
Hoi thao
(TBTCO) - Để thu hút tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công thì vai trò của Nhà nước rất quan trọng. Theo đó, Nhà nước cần chuyển vai trò từ “người chèo đò” sang thành “người lái đò”, đặt ra khuôn khổ pháp lý và giám sát việc cung cấp dịch vụ chặt chẽ để tạo nên một “sân chơi” bình đẳng.
DNNN
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng đề án "Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt DN thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới".
VNPT
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra dự thảo Quyết định của Thủ tướng về tiêu chí phân loại doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại giai đoạn 2021-2025.
Doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai.
(TBTCVN) - Nhờ chủ động trong quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn nên chỉ sau 11 tháng năm nay, công tác thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế Đồng Nai đã hoàn thành vượt mức dự toán năm. Đơn vị đang nỗ lực trong tháng cuối cùng, dự kiến số thu cả năm có thể vượt 13% dự toán năm 2020.
thoái vốn
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, trong giai đoạn 2017 - 2020, thành phố đã thực hiện cổ phần hóa 15 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 6/34 doanh nghiệp; tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 170,5 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 948 tỷ đồng.