Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhà nước
UB
(TBTCO) - Theo Thủ tướng, không thể thiếu những "quả đấm thép" của nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cần phải làm tốt hơn từ doanh thu, hiệu quả kinh doanh, quản trị DN chứ không thể cứ nêu khó khăn rồi bàn lùi.
phát triển bền vững
(TBTCO) -Tại diễn đàn doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng do Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức ngày 11/12, các chuyên gia cho rằng, để DN phát triển bền vững, cơ quan quản lý nhà nước cần kịp thời hoàn thiện chính sách thông qua đối thoại, tham vấn thực chất với DN.
quảng bình
(TBTCO) - Theo Cục Thuế Quảng Bình, thu ngân sách do đơn vị quản lý trong 11 tháng năm 2019 ước đạt 4.074 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2018.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.
NCD
(TBTCO) - Sửa đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và bổ sung quy định về hộ kinh doanh là hai nội dung quan trọng được quan tâm tại dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), vừa được trình Quốc hội sáng 15/11.
ck
(TBTCVN) - Tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đều có xu hướng tốt hơn so với năm 2017.
Chậm cổ phần hóa chủ yếu là do người đứng đầu chưa quyết liệt
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, tổ chức ngày 16/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, chậm cổ phần hóa nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhiều đơn vị chưa chủ động, vai trò của người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt.
cổ phần hóa thoái vốn
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN), hiện các DN cổ phần hóa (CPH), thoái vốn vẫn gặp vướng ở khâu xác định giá trị DN, trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.
thủ tướng chính phủ
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, chậm cổ phần hóa (CPH) nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhiều đơn vị chưa chủ động, vai trò của người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt.