Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế
một cửa quốc gia
(TBTCO) - Sáng 19/11, Tổng cục Hải quan phối hợp với Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn quy trình thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) cho đại diện gần 300 doanh nghiệp (DN) nhập khẩu thiết bị y tế.