Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
giao dich thue
(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thu được 4.735 tỷ đồng nợ thuế của năm 2019 chuyển sang, đạt tỷ lệ 61,7%.
Cục Thuế Hòa Bình
(TBTCO) - 117 doanh nghiệp nợ 211,5 tỷ đồng tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp vừa được Cục Thuế tỉnh Hòa Bình công khai. Đứng đầu danh sách là Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 với số nợ 39,5 tỷ đồng.
chi-cục-thuế-khu-vực-sông-công---đại-từ.jpg
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn hiện có 2.103 trường hợp còn nợ đọng thuế.
cục-thuế-bắc-ninh-thu-nợ.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế Bắc Ninh và các chi cục thuế trực thuộc vừa ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp để thu hồi nợ đọng thuế. Công ty CP Đức Phát Kinh Bắc bị cưỡng chế thu hơn 118 tỷ đồng nợ đọng thuế.
IMG_7767.JPG
(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Bắc Giang cho biết, qua rà soát, hoàn thiện các hồ sơ của đối tượng nợ đọng thuế, cục thuế đã thực hiện khoanh nợ tiền thuế cho 150 trường hợp thuộc cục thuế quản lý, với tổng số tiền 45,3 tỷ đồng.
doanh-nghiep-bất-động-sản-nợ-thuế.jpg
(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 208 doanh nghiệp nợ gần 300 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020. Trong đó, có 144 doanh nghiệp công khai lần đầu nợ gần 109 tỷ đồng; 64 doanh nghiệp công khai lại với số nợ hơn 191 tỷ đồng.
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Theo danh sách công khai mới nhất của Cục Thuế Hải Phòng, đến hết tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố còn 214 doanh nghiệp nợ trên 393 tỷ đồng tiền thuế.
cucthuebinhdinh.jpg
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Bình Định được giao nhiệm vụ kéo giảm tổng nợ thuế về dưới 809 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu nợ có khả năng thu phải giảm về dưới 238 tỷ đồng, bằng 2,6% tổng thu so với dự toán thu.
chi cục thuế thành phố nha trang
(TBTCO) - Để đôn đốc thu nộp đầy đủ các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, Chi cục Thuế TP. Nha Trang và Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa vừa thực hiện công khai thông tin 417 doanh nghiệp nợ đọng hơn 92,4 tỷ đồng tiền thuế.