Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp Phú Tuấn
Tai nạn tại TP. Hồ Chí Minh
(TBTCO) - Ngày 31/5, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã có Công điện gửi Bộ Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông TP. Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại TP. Hồ Chí Minh.