Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp thành lập mới
doanh nghiep
(TBTCO) - Năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm 2019 nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
(TBTCO) - Trong năm 2020, cả nước có 134,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm 2,3% so với năm trước nhưng có số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 32,3%.
dn
(TBTCO) - Tính chung 11 tháng năm 2020, cả nước có gần 124,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới tăng 21,7%.
(TBTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2020 tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 5,4% so với tháng trước.
anh moi
(TBTCO) - Với trên 1.000 doanh nghiệp được thành lập mới từ đầu năm 2020 đến nay, được UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá là thời điểm có số lượng tăng cao nhất trong 5 năm qua của tỉnh này.
bds
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, trong 10 tháng năm 2020, các cơ quan chức năng của địa phương đã cấp phép cho 32.748 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 732.758 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 8,3%, trong khi vốn đăng ký tăng 36,8%.
(TBTCO) - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 10/2020 tăng 18,4% so với tháng 9/2020, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4%. Tính chung 10 tháng năm 2020, cả nước có gần 111,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới.
a1
(TBTCO) - So với cùng kỳ năm 2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2020 giảm 3,2% và tổng vốn đăng ký tăng 10,7%.
(TBTCO) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch bệnh và trùng vào tháng Bảy âm lịch (tháng Ngâu) nên trong tháng 9/2020, cả nước chỉ có 10,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là 203,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83 nghìn lao động.