Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp trú trọng đầu tư nguồn nhân lực
dau tu nhan luc
(TBTCO) - Số lượng và quy mô lao động dự kiến sẽ tăng rất mạnh trong năm 2014. Có khoảng 57% trong số 3.000 DN đã khẳng định, sẽ chú trọng đầu tư và tăng cường nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh trong năm nay.