Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp ưu tiên
Donh nghiệp ưu tiên
(TBTCO) - Kể từ ngày 28/3/2019, thủ tục hành chính công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan sẽ được thực hiện theo trình tự quy định tại Quyết định 350/QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Quyết định 2770/QĐ - BTC ban hành năm 2015.
Doanh nghiệp ưu tiên về hải quan
(TBTCO) - Thông tư 07/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC theo hướng cải cách thủ tục hành chính thông thoáng trong việc công nhận doanh nghiệp (DN) ưu tiên.
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan chỉ trong 30 ngày
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
đà nẵng
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN).
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ký ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (DNUT) trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty TNHH Pouchen Việt Nam, nâng tổng số DNUT trên cả nước lên con số 65.
Pochen VN
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp (DN) ưu tiên đối với Công ty TNHH Pouchen Việt Nam. Thời hạn công nhận DN ưu tiên đối với Pouchen Việt Nam là 3 năm.
cảng biển bà ria-vũng tàu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo và đang lấy ý kiến rộng rãi người dân và doanh nghiệp (DN) về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hoá quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN.
hải phòng
(TBTCO) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định 3025/QĐ-TCHQ công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực Hải quan đối với Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng.
thạch anh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên (DNUT) trong lĩnh vực hải quan với Công ty cổ phần Đá thạch anh cao cấp VCS.