Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nghiệp việt đầu tư sang Lào
Việt Nam , lào
(TBTCO) - Thông tin được công bố tại chương trình Tọa đàm hợp tác kinh tế giữa các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung bộ của Việt Nam với 7 tỉnh Nam Trung bộ của Lào, diễn ra ngày 2/11, tại Bình Định.