Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh nhgiệp kinh doanh có lãi
hnx
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tính cả năm 2014, có 183 doanh nghiệp niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 3.453 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2013.