Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doanh nhiệp nhà nước
(TBTCVN) - Ông Đặng Quyết Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, tất cả đã có giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là nỗ lực từ chính các doanh nghiệp.
(TBTCVNO) - Để phát huy vai trò khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn (TĐ) kinh tế, tổng công ty (TCT) nhà nước, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cần phải đồng bộ về giải pháp, về cơ chế để tạo điều kiện cho các DNNN được quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.