Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu 2 tháng đầu năm 2015
thị phần
(TBTCO) - Theo công bố mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 4.987 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014.