Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu 2014
pru
(TBTCO) - Năm 2014, Prudential Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ với tổng doanh thu đạt 13.054 tỷ đồng, tăng 18,6% so với năm 2013.
BIC
(TBTCO) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa công bố kết quả kinh doanh trước kiểm toán năm 2014 với tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ BIC đạt hơn 1.112,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,3% so với năm 2013.
Vinamotor
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế năm 2014 dự kiến đạt 11 tỷ đồng, năm 2015 đạt 32,4 tỷ đồng, năm 2016 đạt 33,705 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 4,6 triệu đồng/người/ tháng.