Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu 6 tháng đầu năm 2015
phùng ngọc khánh
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2015, ngành bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 29.831 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2014.