Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu 917 tỷ đồng
bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu ước đạt doanh thu 917 tỷ đồng
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu ước đạt doanh thu 917 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ; số tiền giải quyết bồi thường là 239 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam vừa công bố.