Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu bán lẻ và dịch vụ
bán lẻ
(TBTCO) - Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 542.700 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.