Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu dưới 1 tỷ đồng
Hóa đơn GTGT
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có công văn 624/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo mẫu số 06/GTGT cho các cơ sơ kinh doanh là các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.