Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu năm 2014
đê chắn song Tiên Sa
(TBTCO) - Năm 2014, Tổng công ty Xây dựng đường thủy đặt mục tiêu, tổng giá trị sản lượng đạt 1.100 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.020 tỷ đồng, nộp ngân sách 12,095 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng...
pvcombank
(TBTCO) - Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.