Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu phí bảo hiểm
BM
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) đạt doanh thu phí bảo hiểm trên 1.926 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ.
pti
(TBTCVN) - Báo cáo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, thị phần doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự thay đổi trong nhóm dẫn đầu.
BIC
(TBTCO) - Năm 2018, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 190 tỷ đồng.
ông thành
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2017, với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.837 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh đã đạt lợi nhuận trước thuế trên 111 tỷ đồng.
bảo hiểm toàn cầu
(TBTCO) - Theo Swiss Re - nhà tái bảo hiểm toàn cầu, trong năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu ước tăng 5,4% (năm 2015 là 5%).
nhận giải rồng vàng Hanwha life
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo Hiểm Hanwha Life Việt Nam cho biết, trong 2 tháng đầu năm, Công ty đạt gần 50 tỷ doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, tăng trưởng 126% so với cùng kỳ năm trước.
nhân thọ toàn cầu
(TBTCO) - Báo cáo từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Trung tâm nghiên cứu và tư vấn công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho thấy, năm 2014 doanh thu bảo hiểm nhân thọ toàn cầu tăng trưởng thực tế 4,8%, dự kiến năm 2015 chỉ tăng trưởng khoảng 4,3%.
thị trường bảo hiểm 8 tháng đầu năm
(TBTCO) - 8 tháng đầu năm 2014, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, với doanh thu phí khai thác mới đạt 5.045 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu phí của các hợp đồng bảo hiểm bổ trợ chiếm khoảng 8,8% doanh thu phí khai thác mới.
Ảnh minh họa
(TBTCO) - Đây là kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Generali Việt Nam. Bên cạnh đó, chất lượng tư vấn sản phẩm bảo hiểm cũng được giữ vững với mức phí bình quân trên mỗi hợp đồng đạt trên 19 triệu đồng (mức bình quân trên thị trường là 7,1 triệu đồng/hợp đồng).