Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa doanh thu Viettel năm 2015
Viettel
(TBTCO) - Đến năm 2020, Viettel đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 450.000 đến 500.000 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 15-20%; lợi nhuận từ 75.000-95.000 tỷ đồng, tăng trưởng trung bình 10-15%...