Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đổi giấy phép
giấy phép lái xe
(TBTCO) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị sở GTVT các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiếp nhận và trả giấy phép lái xe nhằm giảm thiểu tối đa các hiện tượng tiêu cực, "cò mồi" trong việc đổi giấy phép lái xe.
Giấy phép
(TBTCO) - Gấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET đối với ôtô trước ngày 31/12/2015, thay vì 31/12/2014 như hiện hành.
Giấy phép lái xe
(TBTCO) - Theo phản ánh của nhiều người dân đến đổi giấy phép lái xe, tại một số Sở Giao thông vận tải (GTVT) địa phương hiện chưa thực hiện đúng thời gian, thời hạn trả giấy phép lái xe.