Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đổi mới đơn vị sự nghiệp công
PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ
(TBTCO) - Học viện Tài chính vừa phối hợp cùng Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Bắc Giang".
thứ trưởng huỳnh quang hải
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, 39/63 địa phương và 14/80 bộ, cơ quan trung ương đã quyết liệt thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 560 tỷ đồng trong năm 2016.
vuong dinh hue
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh “Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập là một trong năm trọng điểm của tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn này, cần phải được các bộ, ngành và địa phương quán triệt và thực hiện có hiệu quả”.
Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Người dân, đơn vị sự nghiệp công được lợi gì và phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gì khi thực hiện cơ chế tự chủ.
don vi su nghiep cong
(TBTCO) - Đổi mới cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ quan trọng, đã được thực hiện có kết quả trong thời gian qua, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Mục tiêu giai đoạn tới là thúc đẩy khu vực sự nghiệp công phát triển lành mạnh, nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ công.