Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đổi tên sữa
bộ y tế trả tên cho sữa
(TBTCO) - Từ ngày 20/11/2013, các sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực chất là sữa, nhưng đã được đổi tên theo 3 thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân nhóm sản phẩm và thông tư số 31/2010/TT-BYT của Bộ Y tế sẽ chính thức được trả tên là “sữa”.
giá sữa
(TBTCO) - Các sản phẩm sữa nhập khẩu về Việt Nam, qua hải quan đều khai báo là sữa và chịu thuế suất 5% đến 10%, nhưng khi đăng ký lưu hành với Bộ Y tế lại phải thay đổi tên gọi thì mới được cấp phép mới được lưu hành, vì hầu hết các sản phẩm này đều không đạt mức 34% theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
giá sữa
(TBTCO) - Các sản phẩm sữa nhập khẩu về Việt Nam, qua hải quan đều khai báo là sữa và chịu thuế suất 5% đến 10%, nhưng khi đăng ký lưu hành với Bộ Y tế lại phải thay đổi tên gọi thì mới được cấp phép mới được lưu hành, vì hầu hết các sản phẩm này đều không đạt mức 34% theo quy chuẩn của Bộ Y tế.
loạn giá sữa
(TBTCO) - Theo quy định của Luật Giá có hiệu lực từ 1/1/2013, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước. Tuy nhiên các sản phẩm trước đây được ghi là sữa, thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính, nay đã được “đổi tên” theo quy định của Bộ Y tế.