Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đối tượng bị kiểm tra thực tế 100%
3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản gửi hải quan các địa phương hướng dẫn xác định đối tượng DN phải áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.