Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đối tượng chính sách xã hội
thẻ
(TBTCO) - Đây là tổng số tiền mà Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung cho ngân sách các tỉnh Đồng Nai, Kon Tum và An Giang để mua BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2102, 2013 và 2014.