Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Doing Business 2020
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.
(TBTCVN) - Theo báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2019, chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Việt Nam đạt 70,8/100 điểm, giữ nguyên điểm số so với kỳ xếp hạng của Doing Business 2019.
CCT Dong Da
(TBTCVN) - Tại kỳ đánh giá năm trước, ứng dụng CNTT, kê khai nộp thuế TNDN chưa được ghi nhận. Trong đợt đánh giá này, WB đã ghi nhận những thay đổi đó và nhờ vậy, số lần nộp thuế của Việt Nam giảm từ 10 lần xuống còn 5 lần...
bang xep hang
(TBTCO) - Theo báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020) vừa được Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) công bố, Việt Nam xếp hạng 70 trong tổng số 190 quốc gia được khảo sát về môi trường kinh doanh. Trong đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng điểm mạnh.