Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Dominic Mellor
(TBTCO) - Ông Dominic Mellor, Chuyên gia Kinh tế cao cấp của ADB cho rằng, khi phải vay vốn không ưu đãi để đầu tư phát triển, nên tập trung sử dụng vào những lĩnh vực có tỷ suất hoàn vốn cao như xây dựng cầu đường, công tác marketting phát triển thị trường…