Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đôn đốc thu nộp
khai thác khoáng sản
(TBTCO) - Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2019. Theo đó, có 169 đơn vị khai thác khoáng sản phải thực hiện nộp đầy đủ số tiền trên 33,8 tỷ đồng đã được phê duyệt vào NSNN chậm nhất đến 31/3/2019.
Giao dịch 1 cua
(TBTCO) - Chi cục Thuế Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, tính đến hết tháng 10/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 143,3 tỷ đồng, đạt 120,3% dự toán.