Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đôn đốc thu NS
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2013, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt 1.272 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Để phấn đấu hoàn thành dự toán năm, ngành Thuế Nam Định thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp NS.