Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn giản hóa
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên cấp độ 3 và 4. Các thủ tục còn lại đang sẽ hoàn thành nâng cấp trong năm 2020.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Tài chính.
CIEM
(TBTCO) - Thời gian qua, với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, đã có hàng nghìn điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hoá. Song, hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh vẫn còn hạn chế, vẫn còn tồn tại nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, nhiều quy định mang tính hình thức.
thủ tục hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã nghiên cứu, vận hành thử nghiệm kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ; rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp... Đây được coi là các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa chế độ báo cáo của ngành Tài chính.
cục thuế cần thơ
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc sắp xếp lại bộ máy cấp cục thuế, Cục Thuế Cần Thơ vừa sắp xếp lại các phòng, thay đổi tên gọi cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới.
cơ quan thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
CIEM
(TBTCO) - Mặc dù hiện tại trong các lĩnh vực, trung bình khoảng hơn 30% số điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đã được cắt bỏ, sửa đổi, tuy nhiên rào cản về ĐKKD vẫn còn khá phổ biến, chất lượng cắt giảm ĐKKD trong một số lĩnh vực vẫn chưa đạt yêu cầu.
act
(TBTCVN) - Mới đây, tại Nhật Bản, Bộ Tài chính Việt Nam được vinh danh tại lễ trao giải thưởng ASOCIO 2018 trong hạng mục “Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc”.
CK
(TBTCO) - Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đang được Chính phủ xem xét, ban hành, với tổng số 117 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa.