Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn giản hóa thủ tục hải quan
cảng hải phòng
(TBTCO) - “Doanh nghiệp (DN) ngoài việc phải khai báo và làm thủ tục hải quan, còn phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành và cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra hàng hóa đến khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu mới được hải quan thông quan…”. Đây là khúc mắc, đang được ngành Hải quan nỗ lực tháo gỡ.
Hải quan An Giang
(TBTCO) - Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ yêu cầu rút ngắn 50% thời gian làm thủ tục hải quan, Hải quan An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp cải cách tạo thuận lợi cho DN. Phóng viên TBTCVN đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chánh Văn phòng Cục Hải quan An Giang về vấn đề này.