Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn giản hóa thủ tục hành chính
cục thuế đồng tháp
(TBTCO) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên cấp độ 3 và 4. Các thủ tục còn lại đang sẽ hoàn thành nâng cấp trong năm 2020.
cục thuế cần thơ
(TBTCO) - Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc sắp xếp lại bộ máy cấp cục thuế, Cục Thuế Cần Thơ vừa sắp xếp lại các phòng, thay đổi tên gọi cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới.
cơ quan thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Đầu tư công
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đến năm 2020 trên 90% và đến năm 2025 trên 92%.
Bộ CT
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Công thương vừa ký ban hành Quyết định số 1408/QĐ-BCT ngày 27/4/2018 phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công thương năm 2018.
389
(TBTCO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư (BCĐ 896) tại phiên họp của Ban Chỉ đạo, sáng 25/1.
TTHC lĩnh vực KBNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) nhằm cải tiến, đơn giản hóa, chuẩn hóa các TTHC, đảm bảo đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý thu, chi NSNN.
c
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2017, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) được đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Quảng Ninh là 1.154/1.251 (đạt 92,2%), trong đó có 842 TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại TTHCC.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đơn giản hơn nữa hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp để giảm thời gian khai thuế.