Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị dự toán
kb
(TBTCVN) - Áp dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 cho tất cả các đơn vị dự toán có giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Tính đến ngày 10/6/2020, số báo cáo của đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện và xã gửi cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương trong tình trạng chờ tổng hợp là 1.128 đơn vị, đạt 98% tổng số đơn vị phải nộp.
LC
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu, 100% đơn vị dự toán cấp 1 trên địa bàn tỉnh đã gửi báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) đến kho bạc, theo quy định.
KBNN Sơn La
(TBTCO) -Ông Nguyễn Thế Chất, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La cho biết, hiện kho bạc đã nhận thành công 581 báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) của các đơn vị dự toán cấp 1, cơ quan quản lý và cơ quan khác.
Kho bạc
(TBTCO) - KBNN Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai các công việc, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) đầu tiên cho năm tài chính 2018.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường sử dụng DVCTT Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.
ns
(TBTCO) - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan tài chính các cấp ở địa phương có hướng dẫn cụ thể hình thức gửi tài liệu công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở địa phương cho phù hợp.