Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị hành chính mới
quan
(TBTCO) - 19,8 tỷ đồng là số tiền mà Bộ Tài chính vừa quyết định cấp cho UBND thành phố Hà Nội để hỗ trợ kinh phí thành lập 2 quận mới.