Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị hành chính sự nghiệp
b
(TBTCO) - Ngày 29/11/2019, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
cc
(TBTCO) - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách thuế, phí mới và đối thoại với các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2018. Thông tin tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn đã thu đạt trên 1,2 nghìn tỷ đồng.
ptt
(TBTCO) - Cải cách chính sách tiền lương cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa với cải cách các lĩnh vực, chính sách khác trong tổng thể nền kinh tế. Đặc biệt, phải coi tiền lương là đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát triển.
(TBTCO) - Đó là yêu cầu của Bộ Tài chính tại Thông tư số 184/2013/TT-BTC vừa được ban hành ngày 4/12/2013, hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp.