Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa đơn vị sử dụng ngân sách
kho bạc
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 31/1/2020 đã có 26.292/28.089 đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và KBNN thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia dịch vụ công, đạt tỷ lệ 94%.
KBNN hà Nội
(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội cho biết, để tiến tới kho bạc điện tử vào năm 2020, đơn vị đang nỗ lực hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ, trong đó có việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).
KBNN Lai Châu
(TBTCO) - Ông Nguyễn Ngọc Phong - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu cho biết, từ tháng 4/2019, KBNN Lai Châu chính thức áp dụng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS).
kho bạc
(TBTCO) - Từ 1/2/2018 đến ngày 24/10/2019 đã có 530 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Hòa Bình
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 118/247 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc, chiếm tỷ lệ 47,7% tổng số đơn vị dự toán trên toàn tỉnh.
Lào Cai
(TBTCO) - Tính đến thời điểm này, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai đã có 219 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc.
KBNN Bắc Giang
(TBTCO) - Ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang cho biết, để tiến tới kho bạc điện tử vào năm 2020, đơn vị đang nỗ lực hiện đại hóa các quy trình nghiệp vụ, trong đó có việc triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).
KBNN TP. Thái Nguyên
(TBTCO) - Tính đến hết tháng 7 vừa qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đến 201/208 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS), đạt tỷ lệ 97% các đơn vị SDNS trên địa bàn tham gia vào phương thức giao dịch mới này.
DVCTT
(TBTCO) - Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 1.065/1.715 đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) tham gia dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của kho bạc, với 7.644 bộ chứng từ giao dịch. Tổng số tiền giao dịch qua DVCTT đạt hơn 396 tỷ đồng.